วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Earthmine - JPL Exclusive Licensing Press Release

earthmine demonstrates its technology and announces a licensing agreement with NASA's Jet Propulsion Laboratoryhttp://www.youtube.com/watch?v=HyqNuGf329o&hl=en

ไม่มีความคิดเห็น: