วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Aldebaran Robotics' Nao

Read more at www.botjunkie.com and www.aldebaran-robotics.comhttp://www.youtube.com/watch?v=rSKRgasUEko&hl=en

ไม่มีความคิดเห็น: