วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

Ferrari V12 Engine

Ferrari V12 Engine Assembly. From start to finish, one technician is responsible for the assembly........http://www.youtube.com/watch?v=AdcoVurVY30&hl=en

ไม่มีความคิดเห็น: