วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

Web 2.0 Expo NY: Clay Shirky (shirky.com) It's Not Information Overload. It's Filter Failure.

It's Not Information Overload. It's Filter Failure. ... web2expo web2expony oreilly media techwebhttp://www.youtube.com/watch?v=LabqeJEOQyI&hl=en

ไม่มีความคิดเห็น: