วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Javed: Pak A Test Site for US Drone Technology

http://www.youtube.com/watch?v=vketPpM9sIM&hl=en

ไม่มีความคิดเห็น: