วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

GE's next generation disc technology

GE validates technology to enable the world's first 500-gigabyte micro-holographic storage disc for consumers.http://www.youtube.com/watch?v=hXrJgXYq0Bk&hl=en

ไม่มีความคิดเห็น: